Inloggen Nog niet aangemeld?

Niet-Progressieve Atrofische Rhinitis (NPAR) en Progressieve Atrofische Rhinitis (PAR)

Niet-Progressieve Atrofische Rhinitis (NPAR) komt bij het varken regelmatig voor en kan veroorzaakt worden door diverse bacteriën en irriterende stoffen. Dit leidt tot schade aan de neusschelpen.

Progressieve Atrofische Rhinitis (PAR) is een ziekte waarbij het neusweefsel permanent onderhevig is aan atrofie. Dit wordt veroorzaakt door een specifiek toxine dat geproduceerd wordt door bepaalde stammen van Pasteurella multocida het dermonecrotisch toxine.