Inloggen Nog niet aangemeld?

Ijzercalculator optimaliseert daggroei bij biggen

Pigs

Ijzercalculator optimaliseert daggroei bij biggen

Ijzercalculator

ijzer-calculator klik hier

MSD Animal Health heeft in samenwerking met Pharmacosmos A/S een on-line én off-line ijzer-calculator ontwikkeld. Deze iron / weight gain optimizer laat de dierenarts en de zeugenhouder toe om de ijzerbehoefte van elk big in een worp te kennen en de dosering te verfijnen. Op basis van het traject tussen geboortegewicht en speengewicht kan immers de totale ijzerbehoefte per big of per worp worden uitgerekend. Hierdoor kunnen tekorten worden vermeden zodat het maximale effect op groei kan worden bereikt.


CheckboxGebrek aan natuurlijke reserves en bronnen

In alle moderne productiesystemen hebben pasgeboren biggen geen toegang tot ijzer uit de omgeving. Zonder extra ijzer via injectie of voeder moeten biggen het stellen met een ijzerreserve van 50 mg bij de geboorte. Dagelijks zal de big via de melk niet meer dan 1 mg kunnen verkrijgen. De eerste 4 weken van zijn leven beschikt de big dus van nature over 50 mg + 28 mg = 78 mg ijzer. Bij een behoefte van 12 à 15 mg ijzer per dag is de voorraad na 3-4 dagen op.

CheckboxIjzerbehoefte per kg groei

Kamphues heeft aangetoond dat de behoefte aan ijzer tijdens de lactatieperiode 67 mg / kg gewichtsaanzet (tabel 1) bedraagt en na spenen 23 mg / kg. Tijdens de lactatie is de behoefte aan ijzer dus bijzonder groot. Bij besmettelijke ziektes, worminfecties, bloedingen en voerdeficiënties is de ijzerbehoefte meestal nog groter.

Tabel 1 : Ijzerbehoefte in functie van de gewichtsaanzet:
GroeisnelheidGroei in lactatie (kg)Behoefte / kg groeiTotale behoefte
Traag467 mg268 mg
Normaal667 mg268 mg
Snel767 mg268 mg

Snelle groeiers verbruiken het meeste ijzer omdat ze vlugger het speengewicht bereiken. De snelste groeiers drinken ook vaak het langste en het meeste melk, waardoor het tekort nog wordt versterkt.

Veruit de meeste biggen krijgen vandaag standaard 200 mg Fe-dextraan via injectie tussen de 1ste en 5de dag toegediend. Samen met de natuurlijke reserves is dit goed voor +/- 4 kg groei. Het is te verwachten dat nogal wat snelgroeiende biggen vandaag in een “iron-gap“ (fase van ijzer-tekort) vallen nog tijdens de lactatie waardoor optimale groei wordt afgeremd.

CheckboxHoe “iron-gap” voorkomen ?

Een iron-gap ontstaat wanneer de totale groei in kg levend gewicht de beschikbare ijzerreserve overtreft. Afhankelijk van snelheid van de gewichtstoename zal er vroeg of laat zo’n iron-gap voorkomen. Er kan bijgestuurd worden door de voorraad in functie van het te verwachten speengewicht aan te vullen door een extra ijzertoediening net voor het tekort optreedt (tabel 2).

Tabel 2 : Invulling van de ijzerbehoefte via injectie (200 mg):
Geschatte Groei tijdens lactatieExtra
behoefte
Basis
Injectie
200 mg
Tweede
Injectie
tijdstip
Tweede
Injectie
volume
4 kg (traag)190 mgop dag 2-5GeenGeen
6 kg (matig)324 mgop dag 2-5op dag 21-22124 mg
7 kg (snel)391 mgop dag 2-5op dag 17-18191 mg

Checkbox2deijzerinjectie geeft extra groei

De tweede ijzerinjectie (dag 20 met 200 mg ijzerdextraan) in functie van gewicht op speenleeftijd geeft een hoger haemoglobinegehalte (g/liter) en vertaalt zich in betere groei na het spenen.

GroepHaemoglobine
g/liter
op dag 34
Dagelijkse groei
tss. d 20 – 34 (g)
Dagelijkse groei
tss. d 34 – 50 (g)
G1: 1 ijzerinjectie
(N = 110)
112.79267306
G2: 2de ijzerinjectie
op dag 20
(N = 112)
122.78260

325

 

Parameter

Verschil tussen
Groep 1 en 2
P-waarde
Verschil in groei
d 20 - 34
- 6.330.381
Verschil in groei
d 34 - 50
+ 20.100.012
Verschil in HB
g/liter
+ 10.02< 0.0001

Deze studie bevestigt dat snel groeiende gezonde biggen nood hebben aan meer ijzer dan de gebruikelijke 200 mg toegediend tussen de tweede en vijfde levensdag.

CheckboxDe Ijzercalculator

MSD Animal Health heeft in samenwerking met Pharmacosmos A/S een on-line én off-line ijzer-calculator ontwikkeld. Deze iron / weight gain optimizer laat de dierenarts en de zeugenhouder toe om de ijzerbehoefte van elk big in een worp te kennen en de dosering te verfijnen. Op basis van het traject tussen geboortegewicht en speengewicht kan immers de totale ijzerbehoefte per big of per worp worden uitgerekend. Hierdoor kunnen tekorten worden vermeden zodat het maximale effect op groei kan worden bereikt.

 

 

 

 

 

- National research Council (NRC)(1979)Iron univ.Park publ., Baltimore, USA
- Kamphues J. Et al. (1992). IPVS Haag, p. 601
- John Haugegaard et al., 2008, “ Effect of additional iron supplement for piglets: Injection of 200 mg Iron Dextran on day twenty in a herd with low medicine consumption”
- J.E. Bach et al., 2008 , “ Effect of an additional iron injection in a PMWS positive herd in respect to hematocrit, haemoglobin and growth rate”

 

PUB2011_152