Inloggen Nog niet aangemeld?

Parvo

Pigs

Parvo

Het Porcien Parvovirus komt in (bijna) alle zeugenstapels voor. Het virus kan de vruchten in de baarmoeder infecteren. Dit leidt tot embryonale sterfte of tot mummies, doodgeboren biggen en gezonde biggen binnen één toom. Er bestaat geen behandeling tegen deze ziekte. Zekerheid wordt geboden via preventieve vaccinatie van de gelten en de zeugen.

Vraag uw dierenarts om advies.

VS2012/043