Inloggen Nog niet aangemeld?

Klinische symptomen

Het PCV2-geassocieerd ziektecomplex is een ziekte die traag maar zeker voortschrijdt met een hoge sterftegraad bij besmette varkens. Vooral gespeende biggen zijn er gevoelig voor.

Kliniek wordt meestal gezien vanaf 6 tot 8 weken leeftijd:

  • Gespeende biggen verliezen gewicht en vermageren geleidelijk
  • Ruw haarkleed
  • Bleek met soms geelzucht
  • Plotse sterfte
  • Vergrootte perifere lymfeknopen in de liesstreek zijn vaak zeer prominent zichtbaar
  • Diarree
  • Ademhalingsstoornissen door interstitiële pneumonie
  • In zeldzame gevallen ongecoördineerde motoriek
pcv-piglet
pcv-piglet2

Biggen besmet met PCV2

De sterfte na het spenen kan oplopen tot 6 à 10% maar soms zelfs hoger. De mortaliteit bereikt een hoogtepunt bij besmette biggen rond de leeftijd van 9 weken.

Klinische gevallen kunnen blijven voorkomen in een populatie gedurende vele maanden. Gewoonlijk bereiken ze een piek na 6 à 12 maanden en nemen dan geleidelijk af.