Inloggen Nog niet aangemeld?

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV)

PRRSV is endemisch in de meeste landen waar varkens gekweekt worden. Het is tegelijk ook één van de grootste problemen waarmee de varkensindustrie wordt geconfronteerd.

Bij zeugen veroorzaakt PRRSV reproductie– en ademhalingsstoornissen. Reproductiestoornissen zijn het meest uitgesproken. Bij gespeende biggen en vleesvarkens leidt een infectie met PRRSV in combinatie met andere secundaire pathogenen vaak tot ernstige ademhalingsstoornissen, een slechtere dagelijkse groei en voederconversie, vaak nog verergerd door de immunomodulerende eigenschappen van PRRSV.