Inloggen Nog niet aangemeld?

Spoelwormen

Pigs

Spoelwormen veroorzaken grote schade

De spoelworm is de belangrijkste worm in de Belgische varkenshouderij. De trektocht die de larven tijdens hun ontwikkeling door het lichaam maken, kan tot aantasting van de darmwand, lever ("white spots") en longen leiden. Volwassen wormen hebben een negatief effect op groei en voederconversie. Hierdoor kan de schade per vleesvarken behoorlijk oplopen. Benzimidazole ontwormingsmiddelen doden volwassen spoelwormen en voorkomen zo nieuwe ei-uitscheiding.
Daarnaast pakken sommige Benzimidazoles eitjes èn larven aan, waardoor de cyclus wordt doorbroken.

Spoelworminfecties bij varkens

Een volwassen spoelworm kan tot circa 40 cm lang worden, hij leeft in de dunne darm en kan zo'n 200.000 eieren per dag produceren. Nadat de eieren met de mest het lichaam hebben verlaten duurt het minstens 1 maand voordat de eieren besmettelijk zijn voor het varken.
Na opname van de besmettelijke eieren duurt het vervolgens 5 (biggen) tot 9 weken (oudere varkens) voordat uit de eieren volwassen, eiproducerende wormen ontstaan.
De uitgescheiden eieren zijn kleverig en zeer ongevoelig voor ontsmettingsmiddelen; wormeieren kunnen jarenlang in de stal overleven.

Preventieve maatregelen

Hygiënische maatregelen zijn erg belangrijk, bijvoorbeeld:
-all-in/all-out
-reinigen met veel water
-desinfecteren
-wassen van de zeugen voor overplaatsing naar de kraamhokken
Helaas zijn wormeieren weinig gevoelig voor deze maatregelen en daarom is een goede ontwormingsstrategie noodzakelijk.

Ontwormen

Fok-en vermeerderingsdieren
Ontworm zeugen 1 week voordat ze worden verplaatst naar de kraamstal; ontworm ook beren regelmatig.

Vleesvarkens

Stel samen met uw dierenarts een behandelschema op. Dit gebeurt op basis van de uitslagen van het long-leveronderzoek op het slachthuis èn op basis van het ontwormschema op het fok-en vermeerderingsbedrijf.

Keuze wormmiddel

Gebruik bij voorkeur een breedspectrum wormmiddel dat actief is tegen alle stadia van de spoelworm: volwassen wormen, larven en eieren. Hiermee wordt de ontwikkelingscyclus van de spoelworm effectief doorbroken.

Een ideaal ontwormingsmiddel is:
- Breedspectrum: tegen alle ziekteverwekkende wormen
- Actief tegen alle stadia (ei, larve, worm)
- Veilig voor alle leeftijden (ook zeugen rond werpen)
- Smakelijk, uitstekende opname door varkens
- Bestand tegen lage pH waarden (brij) en hoge temperaturen
- Weinig resistentieontwikkeling

Vraag uw dierenarts om advies.

VS2012/043