Inloggen Nog niet aangemeld?

De ziekte van Glässer - Haemophilus parasuis

De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door Haemophilus parasuis. H. parasuis komt endemisch voor in de varkenspopulatie en wordt vaak geïsoleerd uit de neusholte van gezonde varkens.

De insleep van H. parasuis in naïeve populaties (mengen van varkens van verschillende origines), kan leiden tot een hoge morbiditeit en mortaliteit. Omgekeerd kan de introductie van naïeve varkens in een H. parasuis besmette omgeving eveneens leiden tot zware economische verliezen.