Inloggen Nog niet aangemeld?

Rotkreupel

Sheep

De meest voorkomende oorzaak van kreupelheid bij schapen
... rotkreupel veroorzaakt pijn, vermindert de beweeglijkheid en vermindert de voeropname: dit resulteert gewoonlijk in gewichtsverlies en kan daarmee de vruchtbaarheid negatief beïnvloeden, vergroot de kans op slepende melkziekte bij ooien en onderdrukt de colostrum- en melkproductie; rammen kunnen minder vruchtbaar zijn of zelfs niet willen dekken; opgroeiende lammeren vertonen een verlaagde groeisnelheid; alle aangetaste dieren hebben meer kans op myiasis.

Zeer besmettelijk
... rotkreupel kan gemakkelijk worden overgebracht van schaap naar schaap, via de weide, besmet strooisel of looppaden; het kan meegedragen en verspreid worden door schapen die geen klinische symptomen vertonen.

Veroorzaakt door 2 verschillende bacteriën
... rotkreupel treedt op wanneer schapen in aanraking komen met twee verschillende bacteriën: Fusobacterium necrophorum infecteert allereerst de tussenklauwhuid en geeft zodoende de gelegenheid aan Dichelobacter nodosus om de klauw binnen te dringen en aldaar een infectie te veroorzaken. F. necrophorum, die ook tussenklauweczeem kan veroorzaken, wordt normaal aangetroffen in de darmen en de mest van schapen; schapen kunnen D. nodosus bij zich dragen en de bacterie kan ongeveer twee weken buiten het dier overleven. Geïnfecteerde schapenklauwen zijn de hoofdbron van infectie.

Komt vaker voor bij bepaalde omstandigheden
... in de lente en vooral in de herfst, wanneer het warm en vochtig is, komt rotkreupel vaker voor: temperaturen boven de 10 °C geven D. nodosus de kans om lang genoeg te overleven op het weiland of in het strooisel om overgebracht te worden van schaap op schaap. Tegelijkertijd kan vocht de tussenklauwhuid verweken, waardoor de weerstand tegen infecties afneemt; vertrapte grond rond voerbakken, nat strooisel en droog, lang gras, kunnen het risico verhogen. Vaccinaties moeten afgerond zijn voordat de verwachte risicoperiodes optreden.

Een kuddeprobleem, gedurende het gehele jaar
... rotkreupel kan alle schapen aantasten op ieder moment en kan explosieve uitbraken veroorzaken gedurende risicovolle tijden. Omdat deze ziekte zo besmettelijk is, moet een beheersprogramma worden opgesteld en uitgevoerd voor alle dieren binnen het koppel.

Het instellen van een rotkreupelbestrijdingsprogramma
Het beheersen, het onder controle brengen van rotkreupel, en zelfs het volledig uitbannen van deze ziekte, kan bereikt worden door het instellen van een programma voor het gehele koppel.
Een jaarlijks programma behelst:

  • periodieke inspecties;

  • afvoeren of behandeling van besmette schapen;

  • strategische scheiding van dieren;

  • regelmatige toepassing van voetbaden;

  • vaccinatie van het gehele koppel;

  • bescherming van het koppel.

Koppels waarbij het optreden van rotkreupel verminderd wordt door het instellen van een rotkreupelbeheersprogramma, kunnen tastbare verbeteringen laten zien:

Verbeterde opbrengsten
... hogere aflammerpercentages, sterkere lammeren, hogere overlevingskans voor lammetjes, hogere groeisnelheden, minder vaak myiasis.

Minder arbeid
... minder tijd nodig om individuele gevallen van rotkreupel te behandelen, meer tijd om opbouwend bezig te zijn met het koppel.

Minder klauwbekappen
... het onder controle houden van rotkreupel vermindert de noodzakelijkheid voor klauwbekappen.

Minder tussenklauweczeem
... er zijn sterke aanwijzingen dat een goed bestrijdingsprogramma voor rotkreupel ook tussenklauweczeem vermindert.

Vraag uw dierenarts om advies