Albipen LA

Albipen LA Behandeling van infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor ampicilline, in het bijzonder Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae en Streptococcus suis, rekening houdend met de farmacokinetische eigenschappen van het antibioticum om de infectiehaard in voldoende hoge concentratie te bereiken.