Cefa Safe

Geïnactiveerd vaccin tegen Clostriduminfecties bij schapen en runderen.