Footvax

Footvax is een vaccin voor injectie voor de actieve immunisatie van schapen vanaf de leeftijd van 3 maanden ter vermindering van rotkreupel.