Bravoxin 50 ml

Geïnactiveerd vaccin tegen Clostriduminfecties bij schapen en runderen.