Bravoxin 50 ml

Voor de actieve immunisatie van schapen en runderen tegen ziektes die samenhangen met infecties veroorzaakt door Clostridium perfringens type A, C. perfringens type B, C. perfringens type C, C. perfringens type D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi type B, Clostridium septicum, Clostridium sordellii en Clostridium haemolyticum en tegen tetanus veroorzaakt door Clostridium tetani. Voor de passieve immunisatie van lammeren en kalveren tegen infecties veroorzaakt door de hierboven vermelde Clostridium-species (uitgezonderd C. haemolyticum bij schapen).

Runderen: Voor de behandeling en preventie van infestaties met de volgende ectoparasieten: – zuigende luizen (Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus) – bijtende luizen (Bovicola bovis) Voor de bestrijding van: – steekvliegen (Stomoxys calcitrans, Haematobia spp.) en hinderlijke vliegen (Musca spp., Hippobosca spp.)