Klachten

Ondanks alle kwaliteitswaarborgen en controles kan het voorkomen dat een product niet voldoet aan de vooropgestelde kwaliteitseisen, of dat uw dier bijwerkingen vertoont. Indien dit het geval is, aarzel niet ons dit te melden door middel van de speciaal hiertoe voorziene formulieren.

Voor kwaliteitsgerelateerde klachten (gebroken flesjes, onvolledig gevulde doosjes,…): zie “Kwaliteitsklachten“.

Voor vermoedelijke bijwerkingen of ongewenste effecten (reacties bij het dier of bij de mens, vermoeden van verminderde werking,…): zie “Bijwerkingen of ongewenste effecten“.

MSD Animal Health privacy note“.