Bijwerkingen of ongewenste effecten

Hier kan u  vermoedelijke bijwerkingen of ongewenste effecten (reacties bij het dier of bij de mens, vermoeden van verminderde werking,…) van producten van MSD Animal Health melden.
Voor kwaliteitsgerelateerde klachten (gebroken flesjes, onvolledig gevulde doosjes,…) kan u onder de rubriek “Kwaliteitsklachten” terecht.

Waarom melden?
Een goed werkend farmacovigilantiesysteem (systeem voor geneesmiddelenbewaking) zorgt voor het aan het licht komen van eventuele bijwerkingen en vergroot de kennis van bekende bijwerkingen bij dieren.
Het melden van bijwerkingen maakt een continue bewaking van de afweging van de voordelen en de risico’s van diergeneesmiddelen mogelijk nadat zij op de markt zijn gebracht en draagt zo bij tot hun veilig gebruik.

Wat gebeurt er met uw melding?
Uw formulier komt terecht bij de farmacovigilantieverantwoordelijke.; U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.
De gegevens worden ingevoerd in een globale databank en anoniem doorgestuurd naar de overheid en het European Medicines Agency. Op basis van de verstrekte gegevens wordt het mogelijk oorzakelijk verband tussen de gemelde reactie en het betreffende diergeneesmiddel beoordeeld. Indien nodig wordt contact opgenomen voor bijkomende informatie, om een zo volledig mogelijk en correct beeld te verkrijgen van uw melding.
Zodra de beoordeling afgerond is, ontvangt u een verslag met de gegevens en het resultaat van de evaluatie.

Gelieve het meldingsformulier zo volledig mogelijk en duidelijk leesbaar in te vullen en samen met eventuele laboratoriumuitslagen, autopsieverslagen, foto’s en andere relevante data aan ons over te maken.

Het ingevulde formulier bij voorkeur terugsturen naar PharmacovigilanceMSDAHBenelux@merck.com.

Voor terugsturen per post of fax, zie onder “Contact” voor de nodige adresgegevens.

Bij hoogdringendheid, bel (+32) (0)2 370 94 01.

De persoonsgegevens zullen door MSD AH enkel gebruikt worden voor opvolging van deze melding, met volle respect voor de persoonlijke levenssfeer.