Engemycine 10%

Injectievloeistof met oxytetracycline voor de behandeling van infecties bij rund, varken en schaap

Rund: – Behandeling en koppeltherapie van luchtweginfecties (met name shipping fever en pneumonie) veroorzaakt door Pasteurella multocida en Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, waarbij ziekteverschijnselen bij een aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld. – Voorkomen van metritis tijdens of zo snel mogelijk na de partus.- Behandeling van encefalitis veroorzaakt door Listeria monocytogenes.- Behandeling van tussenklauwpanaritium veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum of Bacteroides spp.- Behandeling van bacteriële enteritis veroorzaakt door voor oxytetracycline gevoelige bacteriën.- Behandeling van actinomycose/actinobacillose.- Behandeling van keratoconjunctivitis (houw) veroorzaakt door Moraxella bovis,- Behandeling van anaplasmosis veroorzaakt door Anaplasma marginale.- Behandeling en koppeltherapie van tick borne fever veroorzaakt door Babesia divergens en Cytoecetes phagocytophilia, waarbij ziekteverschijnselen bij een aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld. Kalf: – Voor de behandeling van infecties veroorzaakt door Salmonella dublin.

Schaap: – Behandeling van Chlamydia infecties (preventie van abortus) 3-4 weken voor het werpen.- Behandeling van rotkreupel veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum.- Behandeling van encefalitis veroorzaakt door Listeria monocytogenes.- Behandeling van enzoötische pneumonie veroorzaakt door Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.- Behandeling van tularemie bij lammeren veroorzaakt door Francisella tularensis.- Behandeling van Contagious Caprine Pleuropneumonie veroorzaakt door Mycoplasma pneumoniae.- Behandeling van navelinfecties, gewrichtsontsteking, bacteriële pneumonie, bacteriële enteritis, urineweginfecties, endometritis, gegeneraliseerde infecties en secundaire infecties bij virusziekten veroorzaakt door voor oxytetracycline gevoelige micro-organismen.- Behandeling van anaplasmose veroorzaakt door Anaplasma marginale.- Behandeling van heartwater veroorzaakt door Cowdria ruminantium.- Behandeling en koppeltherapie van tick borne fever veroorzaakt door Cytoecetes phagocytophilia, waarbij ziekteverschijnselen bij een aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld.

Varken: – Voor de behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica en Actinobacillus pleuropneumoniae. Big: – Voor de behandeling van luchtweginfecties veroorzaakt door Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica en Actinobacillus pleuropneumoniae.- Behandeling en koppeltherapie van atrofische rhinitis veroorzaakt door Bordetella bronchiseptica en Pasteurella multocida, waarbij ziekteverschijnselen bij een aantal dieren in het koppel zijn vastgesteld.