Folligon

Algemeen is Folligon geïndiceerd voor de behandeling van subfertiliteit veroorzaakt door te geringe functie van het ovarium en ook voor induceren van superovulatie bij het rund. Anoestrus wordt vaak veroorzaakt door slecht management (voeding en behuizing). Verbetering van het management is een eerste vereiste om een succesvolle behandeling te bekomen.

Folligon is niet te gebruiken als behandeling van steriliteit tengevolge van anatomische afwijkingen.

Vrouwelijk dier  Rund: – superovulatie – anoestrus – stimuleren van de fertiliteit na een progestagene voorbehandeling. Voor de behandeling van anoestrus en oestrusinductie bij paarden