Neopen

Injectievloeistof met procaïnepenicilline en neomycine voor de behandeling van infecties bij rund, schaap, varken, hond en kat.

Rund: Lokale of systemische infecties te wijten aan kiemen die gevoelig zijn aan benzylpenicilline procaïne of neomycine, of voor de combinatie ervan. Men moet rekening houden met de diffusie van het antibioticum op de plaats van infectie in voldoende concentratie.