Nobilis Rhino CV

Levend vaccin tegen aviair rhinotracheïtis (aviair metapneumonievirus) bij kippen.

Voor vleeskuikens, toekomstige legdieren en fokdieren vanaf de leeftijd van een dag. Vleeskuikens, toekomstige leg-, vermeerderings- en fokdieren: Actieve immunisatie ter vermindering van de frequentie en ernst van klinische symptomen, veroorzaakt door infectie met aviaire rhinotracheïtis virus (aviaire metapneumovirus). De immuniteit vangt 3 weken na vaccinatie aan en duurt tot 16 weken na vaccinatie. Toekomstige leg-, vermeerderings- en fokdieren: Priming met Nobilis Rhino CV gevolgd door een tweede vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin met de aviaire rhinotracheïtis virus stam But1#8544 voor het begin van de leg resulteert in een vermindering van de klinische verschijnselen, inclusief legdaling, veroorzaakt door een infectie met aviaire rhinotracheïtis virus. Beschermende immuniteit blijft aanwezig gedurende de normale legperiode.