Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS

Geïnactiveerd vaccin tegen rhinotracheïtis, tegen infectieuze bronchitis serotypen Massachusetts en D274/D207, tegen pseudovogelpest en tegen Egg Drop Syndrome 76.

Actieve immunisatie van fok-, vermeerderings- en legkippen ter: – Reductie van infectie en het voorkomen van een productiedaling veroorzaakt door serotype Massachusetts van het Infectieuze Bronchitis virus; – Reductie van een productiedaling en eischaal afwijkingen veroorzaakt door het serotype D274/D207 van het Infectieuze Bronchitis virus; – Reductie van infectie veroorzaakt door het Newcastle Disease virus; – Preventie van respiratoire verschijnselen en reductie van een productiedaling en eischaal afwijkingen als gevolg van een infectie met het aviaire Rhinotracheïtis virus (aviair pneumovirus); – Reductie van een productiedaling en eischaal afwijkingen als gevolg van een infectie met het EDS’76 virus.