Nuflor Injectie Rund & Schaap

Nuflor is injectievloeistof met florfenicol voor de behandeling van luchtwegaandoeningen bij rundvee en schapen.

Nuflor is een antibioticum dat kan worden ingezet tegen de meest voorkomende bacteriën bij luchtwegaandoeningen. Het heeft als indicatie de behandeling van luchtwegaandoeningen veroorzaakt door Mannheimia haemolytica en Pasteurella  multocida, gevoelig voor florfenicol.

Runderen: Aandoeningen veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor florfenicol. Metafylactische en therapeutische behandeling van infecties van de luchtwegen bij runderen veroorzaakt door Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida en Histophilus somni. Voordat metafylactisch behandeld wordt, dient aanwezigheid van de ziekte in de kudde aangetoond te zijn.

Schapen: Behandeling van luchtweginfecties bij schapen, veroorzaakt door Mannheimia haemolytica en Pasteurella multocida, gevoelig voor florfenicol.