Porcilis Glässer

Geïnactiveerd vaccin tegen ziekte van Glässer.

Varken: Actieve immunisatie van varkens ter vermindering van de typische laesies van de ziekte van Glässer, veroorzaakt door Haemophilus parasuis serotype 5.

Zeug: Voor passieve immunisatie van de biggen van gevaccineerde zeugen en gelten, ter vermindering van infectie, mortaliteit, klinische verschijnselen en typische laesies van de ziekte van Glässer veroorzaakt door Haemophilus parasuis serotype 5 en ter vermindering van de klinische verschijnselen en mortaliteit veroorzaakt door Haemophilus parasuis serotype 4.