Porcilis PCV ID

Geïnactiveerd vaccin tegen circo. Voor de actieve immunisatie van varkens om de virusload in bloed en lymfatisch weefsel te verminderen en om sterfte en gewichtsafname geassocieerd met PCV2-infectie gedurende de vleesvarkensperiode te verminderen.

Voor de actieve immunisatie van vleesvarkens om de viremie, virusbelasting in longen en lymfatische weefsels, en virusuitscheiding als gevolg van PCV2 infectie te reduceren. Om gewichtsafname en sterfte geassocieerd met PCV2-infectie te reduceren.