Receptal

Injectievloeistof met synthetisch GnRH voor de behandeling van follikelcysten, ovulatie-inductie en verbetering van de conceptie bij rund, paard en konijn.

Koe: 1. Folliculaire cysten met of zonder symptomen van nymfomanie. 2. Acyclie en anoestrus. 3. Eispronginductie bij inseminatie. 4. Verhoging van het drachtigheidspercentage na inseminatie. 5. Inductie en synchronisatie van oestrus en ovulatie bij cyclische koeien in combinatie met prostaglandine F2α (PGF2α) – of analoog, als onderdeel. Voor ovariële cysten met of zonder tekens van verlengde of permanente bronst, acyclie, anoestrus en eispronginductie bij merries. Varken:-ovulatie-inductie na voorafgaande oestrussynchronisatie door spenen (zeugen) of door toepassing van een progestageen (gelten) dat gebruikt kan worden als onderdeelvan een enkelvoudig vast tijdstip kunstmatige inseminatieprogramma. Voor verbetering van het bevruchtingspercentage en eispronginductie bij inseminatie postpartum bij konijnen.