Ontworming Benelux ESCCAP-richtlijn

Video van webinar met praktische aspecten van de richtlijnen. Doel is handvatten geven om preventieve diergezondheid bespreekbaar te maken.