We delen dezelfde visie

Marktleider worden op het gebied van nieuwe en waardevolle diergeneeskundige producten en oplossingen. Door de veestapel gezond te houden, dragen we bij aan een gezonde, veilige voedselvoorziening en aan de volksgezondheid. En kunnen mens en dier samen genieten.

We worden gedreven door één missie

Onze uitgebreide wetenschappelijke achtergrond stelt ons in staat samen met onze veterinaire en zakelijke partners, dierenbezitters en experts op het gebied van diergezondheid innovatieve en geïntegreerde platforms te ontwikkelen voor diergezondheid en deze op de markt te brengen.

DE WETENSCHAP VAN GEZONDERE DIEREN®