Nuflor Injectie Rund & Schaap

Nuflor is injectievloeistof met florfenicol voor de behandeling van luchtwegaandoeningen bij rundvee en schapen