PIA Event 2023 België, NO GUTS NO GLORY

Op 26 oktober vond het PIA Preventie Event 2023 plaats in Gent. Hier verzamelden alle professionals uit de varkenssector in België om samen meer te leren over PIA. Het symposium bracht veel technische inzichten en bovendien was er genoeg ruimte om te netwerken.

Op deze pagina kunt u de video’s bekijken.

Sfeerimpressie: Proef de sfeer van het PIA Preventie Event 

We kijken we terug op een succesvol event. Bekijk onze sfeerimpressie om de sfeer van het event te proeven.

De interactie tussen PIA en het microbioom

Prof. Dr. Richard Ducatelle, Universiteit Gent

Prof. Dr. R. Ducatelle van de Universiteit Gent praatte de aanwezigen bij over de rol van het microbioom bij het ontstaan van letsels. “Het blijkt dat als er PIA is, het microbioom ook verstoord is. De combinatie tussen het microbioom en Lawsonia is de trigger voor het ziekteprobleem en voor de schade”, aldus Ducatelle, die daarmee het belang onderstreept van zowel een goede darmconditie als het onder controle houden van ziektenkiemen.

Diagnostiek en pathologie van darmaandoeningen

Philip Vyt, Directeur/Eigenaar DIALAB

Patholoog Philip Vyt gaf ons meer inzicht in de verschillende bacteriën die een rol spelen in de darm. “Een aantal beschadigen de darm en een aantal ook juist niet”, aldus Vyt. Schade als gevolg van chronische Lawsonia constateert Vyt vaker dan voorheen. Hoewel hij deels nog gist naar de oorzaak van de toename, is hij er vrijwel zeker van dat voeding en de manier van voeren een rol spelen. Hij benadrukt het belang van een goede diagnose. “Enkel op basis van een goede diagnose kun je het oorzakelijk probleem aanpakken.”

Visie op PIA, voer en vaccinatie 

Geert De Wolf, Dierenarts/ Nutritionist voor VDS Premix Solutions

Nutritionist Geert de De Wolf benadrukte in zijn presentatie dat een brede blik van belang is. “Met alleen voer kunnen we PIA niet oplossen, maar als het om voer gaat, zijn er verschillende parameters waarop we kunnen sturen, waardoor de varkens het voer beter verteren en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Andersom geldt ook: meer grip op Lawsonia – door goed management en vaccinatie – leidt tot een betere voerconversie.”

Praktijkervaringen met PIA

Bart De Jongh, Dierenarts DAP De Linde

Vanwege de positieve ervaringen die hij in Nederland heeft opgedaan, adviseert hij ook in België steeds vaker varkenshouders om het vaccin toe te passen en vooral te blijven toepassen. “Niet alleen vanwege de betere technische prestaties van de varkens, maar ook omdat het vaccin leidt tot een lager antibioticagebruik en daarmee bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector”, aldus De Jongh.

Praktijkervaringen met PIA

Dries Donkers, Dierenarts DAP Nutrivet

Dierenarts Dries Donkers: “Bij gevaccineerde vleesvarkens zien we duidelijk minder klinische symptomen en tegelijkertijd betere technische prestaties”, aldus de Belgische dierenarts die de PIA-vaccinatie tevens als handige tool ziet om voerkosten te reduceren. Voor de toekomst extra belangrijk, aldus Donkers, die vermoedt dat de marges voor varkenshouders in de toekomst steeds kleiner zullen worden.

BNL-NON-231100017