De weg naar PRRS-vrij

Wat is PRRS?

PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) is een vaak voorkomende virale ziekte bij varkens. De symptomen van PRRSv zijn divers. Bij gespeende biggen en vleesvarkens moet u alert zijn op hoest en luchtwegklachten. Bij zeugen veroorzaakt PRRSv vaak vruchtbaarheidsproblemen en slappe en zwakgeboren biggen. Ook de afweer van uw varkens wordt door de ziekte aangetast. Verspreiding van het PRRS-virus vindt vooral plaats door direct contact tussen een gezond en besmet varken, maar ook door contact met materialen waarbij wij als mens een belangrijke rol spelen. Met behulp van een goede bedrijfsvoering en monitoring is het mogelijk deze ziekte aan te pakken. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Hoe stel ik de diagnose van PRRS?

Meten is weten! Er zijn verschillende mogelijkheden om na te gaan of het PRRS-virus aanwezig is op uw bedrijf. Zo kan PRRSv opgespoord worden in foeti aan de hand van een PCR test. Met deze test kan ook speeksel, bloed of castratievocht onderzocht worden. Een betrouwbare testmethode is zeer belangrijk. In onze nieuwe serie VarkensVlogs behandelen dierenartsen Anneleen Mathijs en Karen van Neste de verschillende testmogelijkheden en lichten zij verder toe hoe u zorgt voor een betrouwbare steekproef en testuitslag.


Tips and Tricks 23:
Het gebruik van PCR en ELISA bij het monitoren van PRRS

Bij onderzoek naar PRRS komen twee testen in aanmerking. Enerzijds is er een PCR-test en anderzijds is er een ELISA-test. Beide testen worden toegepast om te bepalen in welke mate PRRSv de oorzaak kan zijn van bepaalde problemen op uw bedrijf. Maar welke test is nu het meest geschikt om de ziektedruk in de tijd te gaan opvolgen?

Tips and Tricks 22:
De weg naar PRRS-vrije biggen

Bepaal de PRRSv-status van uw bedrijf. In dit eerste deel wordt dieper ingegaan op de statusbepaling van PRRSv op uw bedrijf. Waar, wanneer en hoe kan u best de stalen nemen?


Snel inzicht in de gezondheid van uw biggen

Om de ernst en omvang van een PRRS-infectie op uw bedrijf vast te stellen, kan uw dierenarts gebruik maken van ResPig. Dit monitoringsprogramma bestaat uit een halfjaarlijks bloed- en speekselonderzoek van verschillende leeftijdsgroepen waarbij naast PRRSv ook PCV2 (porcine circovirus type 2), Mycoplasma hyopneumoniae, APP (Actinobacillus pleuropneumoniae), Lawsonia intracellularis en Influenza meegenomen worden. Interesse? Neem dan contact op met uw bedrijfsdierenarts.


Hittestress

Bij een temperatuur die hoger is dan de bovengrens van de thermoneutrale zone ervaren varkens hittestress. Deze zone is voor zeugen tussen de 12 en 22 graden celsius en voor een big tussen de 30 en 35 graden celsius. Boven deze grens gaan de varkens hun gedrag aanpassen om meer warmte te verliezen. Varkens kunnen nauwelijks zweten dus ze gaan bijvoorbeeld wel hijgen en gaan op koelere plekken in het hok liggen. Ook eten de varkens minder.


Gevolgen

Varkens zweten zeer weinig en hebben een beperkte long- en hartreserve. Hittestress heeft hierdoor directe impact op de gezondheid van het varken. Bij de zeugen met hittestress zien we veel economisch verlies door meer sterfte, een verminderde melkgift en onrust in het hok, waardoor ook de biggensterfte toeneemt. Ook het aantal terugkomers en het aantal zeugen dat verwerpt kan toenemen. Bij de vleesvarkens zijn het vaker de zwaardere vleesvarkens die getroffen worden door hittestress. Dit uit zich in meer sterfte en de groei, voederconversie en karkaskwaliteit worden negatief beïnvloed.

Indicator

De beste indicator om hittestress waar te nemen bij varkens is een verhoogde ademhalingsfrequentie. Dit is simpel te meten door 1 minuut te kijken naar de ademhaling van het dier.

Leeftijd van het varkenAdemfrequentie
Bij geboorte50-60
10 weken21-40
20 weken30-40
26 weken25-35
Volwassen varken (zeugen)13-18
De normaalwaarden voor de ademfrequentie bij varkens per leeftijd (Bron: www.wur.nl)

Tips

  • Begin tijdig met de voorbereidingen om hittestress te voorkomen
  • Optimaliseer de ventilatie
  • Ventileer voldoende en zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid in de stal niet te hoog is
  • Koel de binnenkomende lucht af via verneveling
  • Behandel, verhok of laad niet tijdens de warme perioden van de dag
  • Verschuif voederbeurten naar de koelere perioden van de dag
  • Controleer de watergift – zorg voor onbeperkt (gekoeld) drinkwater
  • Pas eventueel de voedersamenstelling aan in overleg met je nutritionist/leverancier
  • Kalk de ramen of daken wit
  • Denk bij nieuwbouw of renovatie goed na over de bouwtechnische aspecten van de stal