De weg naar PRRS-vrij

Wat is PRRS?

PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) is een vaak voorkomende virale ziekte bij varkens. De symptomen van PRRSv zijn divers. Bij gespeende biggen en vleesvarkens moet u alert zijn op hoest en luchtwegklachten. Bij zeugen veroorzaakt PRRSv vaak vruchtbaarheidsproblemen en slappe en zwakgeboren biggen. Ook de afweer van uw varkens wordt door de ziekte aangetast. Verspreiding van het PRRS-virus vindt vooral plaats door direct contact tussen een gezond en besmet varken, maar ook door contact met materialen waarbij wij als mens een belangrijke rol spelen. Met behulp van een goede bedrijfsvoering en monitoring is het mogelijk deze ziekte aan te pakken. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Hongarije is PRRS-vrij, wat zijn de leerpunten?

Kartrekker PRRS eradicatie plan Hongarije Istvan Szabo, Dr., DVM, PhD, neemt je graag mee in de radicale Hongaarse aanpak. De Hongaar heeft ervaren dat het belangrijk is om samen te werken als één team om zo bedrijven PRRS-vrij te krijgen. In dit interview licht Istvan Szabo toe wat deze aanpak inhoudt en wat de gevolgen zijn. Zo eist Hongarije dat geïmporteerde biggen een PRRS-vrije status hebben. De export van Nederlandse biggen naar Hongarije is daardoor sterk verminderd en vanuit Duitsland juist gestegen.
MSD Animal Health heeft al meer dan 20 jaar ervaring met PRRS-bestrijding en begeleidt bedrijven in samenwerking met de bedrijfsdierenarts op weg naar PRRS-vrije uitstroom. Heeft u vragen hierover? Klik dan op onderstaande button en wij helpen je verder!

Deense boeren beboet voor PRRS

In Denemarken is intensieve samenwerking tussen varkenshouders en dierenartsen verreist. Zodat zij in de toekomst nog economisch rendabele varkens kunnen leveren. Om zoveel mogelijk Deense bedrijven PRRS-vrij te krijgen in 2025, wordt er onder andere een boetesysteem via het slachthuis geïntroduceerd. Dierenarts Kristian Havn licht de Deense aanpak toe. MSD Animal Health heeft al meer dan 20 jaar ervaring met PRRS bestrijding en begeleidt bedrijven in samenwerking met de bedrijfsdierenarts op weg naar PRRS-vrije uitstroom. Heeft u vragen hierover? Klik dan op onderstaande button en wij helpen je verder.

Krijgen we ooit grip op PRRS?

Natuurlijk krijgen we grip op deze slopende varkensziekte. Met de juiste stappen kan elk varkensbedrijf in de toekomst PRRS-vrij zijn. Het mooie is: u bepaalt zelf wanneer die toekomst werkelijkheid wordt. Zijn uw dieren over 6 maanden geheel PRRS-vrij? Of over 2 jaar? Of is PRRS-vrij te hoog gegrepen, maar wilt u PRRS wel onder controle houden?

Start vandaag met de aanpak van PRRS en kies uw persoonlijke route.
Onze VarkensVlogs helpen u meteen op weg!

Top 5 in- en externe biosecuritymaatregelen

Waarom is bioveiligheid of biosecurity zo belangrijk? Wat heeft bioveiligheid met PRRS te maken? Hoe zorgt u voor een goede bioveiligheid op uw bedrijf? Dierenarts Karen Van Neste geeft in deze vlog de top 5 aan maatregelen die u kunt nemen voor het verbeteren van uw interne- én externe bioveiligheid. Bekijk de video en doe er uw voordeel mee!

3 pijlers voor een effectieve PRRS-aanpak

Welke 3 pijlers zijn van belang bij een effectieve PRRS-aanpak? Welke rol speelt het all-in/all-out principe hierbij? Welke managementmaatregelen kunt u het beste nemen als u zieke dieren heeft op uw bedrijf? Dierenarts Karen Van Neste licht in deze vlog de 3 pijlers toe en geeft praktische tips hoe u de verspreiding van PRRS in de stal zoveel mogelijk kunt tegengaan.

Monitoren op PRRS in de kraamstal? Zet een speekseltouw in!

Als er bij de PRRS-monitoring op uw bedrijf meerdere weken na elkaar sprake is van negatief castratievocht, loont het om de PRRS-circulatie in de kraamstal na te gaan. Om veel biggen tegelijk te kunnen bemonsteren, kunt u hierbij speekseltouwen inzetten.
Maar hoe zorgt u ervoor dat uw biggen ook daadwerkelijk interesse hebben in deze touwen en eraan gaan sabbelen?

Hoe analyse van de genetische code u helpt PRRS te bestrijden!

Hoe ziet een PRRS-virus eruit? Wanneer en waarvoor wordt een sequentie-analyse gebruikt? Hoe zet ik dit in op mijn bedrijf en wat levert me dat op? Kennis over de genetische code van virussen die rondwaren op uw bedrijf helpt u bij uw gezondheidsmanagement. Zo helpt ook het ontrafelen van deze genetische code van het PRRS-virus u bij de aanpak van deze vervelende ziekmaker.

Wat zegt analyse van de genetische code van PRRS over biosecurity op uw bedrijf?

Is er PRRS gevonden op uw bedrijf? Dan kan de genetische code van het PRRS virus op uw bedrijf in kaart gebracht worden met een sequentie-analyse. Deze genetische code zegt iets over de herkomst van het virus. Is het een nieuwe stam of een stam die al op uw bedrijf voorkwam? De informatie uit deze analyse neemt u mee voor het bepalen van biosecurity maatregelen in uw plan van aanpak tegen het PRRS-virus.

Het ontstaan van nieuwe PRRS-virussen door recombinatie

Als het gaat over gevaar op vorming van recombinanten bij gebruik van levende PRRS-vaccins, wat houdt dat dan in? En hoe ontstaan ze precies? Meer nog, wat heeft een kopieermachine hiermee te maken? Dierenarts Marc Schyns legt het u graag uit in de volgende vlog.


Hoe stel ik de diagnose van PRRS?

Meten is weten! Er zijn verschillende mogelijkheden om na te gaan of het PRRS-virus aanwezig is op uw bedrijf. Zo kan PRRSv opgespoord worden in foeti ongeboren biggen aan de hand van een PCR-test. Met deze test kan ook speeksel, bloed of castratievocht onderzocht worden. Een betrouwbare testmethode is zeer belangrijk.

In deze serie VarkensVlogs behandelen onze dierenartsen de verschillende testmogelijkheden en lichten zij verder toe hoe u zorgt voor een betrouwbare steekproef en testuitslag.


PRRSv-status en -controleplan

Waarom is het belangrijk om de PRRSv-status van uw bedrijf te kennen?
Ontdek het in deze video.

Wat houdt een PRRSv-controleplan juist in? En wat is het belang van ‘Bioveiligheid, Vaccinatie en Monitoring’ hierin? Deze animatie schijnt hier licht op.

Tips and Tricks 23:
Het gebruik van PCR en ELISA bij het monitoren van PRRS

Bij onderzoek naar PRRS komen twee testen in aanmerking. Enerzijds is er een PCR-test en anderzijds is er een ELISA-test. Beide testen worden toegepast om te bepalen in welke mate PRRSv de oorzaak kan zijn van bepaalde problemen op uw bedrijf. Maar welke test is nu het meest geschikt om de ziektedruk in de tijd te gaan opvolgen?

Tips and Tricks 22:
De weg naar PRRS-vrije biggen

Bepaal de PRRSv-status van uw bedrijf. In dit eerste deel wordt dieper ingegaan op de statusbepaling van PRRSv op uw bedrijf. Waar, wanneer en hoe kan u best de stalen nemen?


Snel inzicht in de gezondheid van uw biggen

Om de ernst en omvang van een PRRS-infectie op uw bedrijf vast te stellen, kan uw dierenarts gebruik maken van ResPig. Dit monitoringsprogramma bestaat uit een halfjaarlijks bloed- en speekselonderzoek van verschillende leeftijdsgroepen waarbij naast PRRSv ook PCV2 (porcine circovirus type 2), Mycoplasma hyopneumoniae, APP (Actinobacillus pleuropneumoniae), Lawsonia intracellularis en Influenza meegenomen worden. Interesse? Neem dan contact op met uw bedrijfsdierenarts.


Hittestress

Bij een temperatuur die hoger is dan de bovengrens van de thermoneutrale zone ervaren varkens hittestress. Deze zone is voor zeugen tussen de 12 en 22 graden celsius en voor een big tussen de 30 en 35 graden celsius. Boven deze grens gaan de varkens hun gedrag aanpassen om meer warmte te verliezen. Varkens kunnen nauwelijks zweten dus ze gaan bijvoorbeeld wel hijgen en gaan op koelere plekken in het hok liggen. Ook eten de varkens minder.


Gevolgen

Varkens zweten zeer weinig en hebben een beperkte long- en hartreserve. Hittestress heeft hierdoor directe impact op de gezondheid van het varken. Bij de zeugen met hittestress zien we veel economisch verlies door meer sterfte, een verminderde melkgift en onrust in het hok, waardoor ook de biggensterfte toeneemt. Ook het aantal terugkomers en het aantal zeugen dat verwerpt kan toenemen. Bij de vleesvarkens zijn het vaker de zwaardere vleesvarkens die getroffen worden door hittestress. Dit uit zich in meer sterfte en de groei, voederconversie en karkaskwaliteit worden negatief beïnvloed.

Indicator

De beste indicator om hittestress waar te nemen bij varkens is een verhoogde ademhalingsfrequentie. Dit is simpel te meten door 1 minuut te kijken naar de ademhaling van het dier.

Leeftijd van het varkenAdemfrequentie
Bij geboorte50-60
10 weken21-40
20 weken30-40
26 weken25-35
Volwassen varken (zeugen)13-18
De normaalwaarden voor de ademfrequentie bij varkens per leeftijd (Bron: www.wur.nl)

Tips

  • Begin tijdig met de voorbereidingen om hittestress te voorkomen
  • Optimaliseer de ventilatie
  • Ventileer voldoende en zorg ervoor dat de relatieve vochtigheid in de stal niet te hoog is
  • Koel de binnenkomende lucht af via verneveling
  • Behandel, verhok of laad niet tijdens de warme perioden van de dag
  • Verschuif voederbeurten naar de koelere perioden van de dag
  • Controleer de watergift – zorg voor onbeperkt (gekoeld) drinkwater
  • Pas eventueel de voedersamenstelling aan in overleg met je nutritionist/leverancier
  • Kalk de ramen of daken wit
  • Denk bij nieuwbouw of renovatie goed na over de bouwtechnische aspecten van de stal

Persoonlijk PRRSv-advies? We staan voor u klaar!

Vragen over PRRS, het voorkomen of de aanpak hiervan? Onze varkensexperts stellen hun kennis en jarenlange (praktijk)ervaring graag beschikbaar. Natuurlijk kunt u rekenen op deskundig advies, maar ook op praktische tips waarmee u meteen uw voordeel kunt doen!